Bi hài những lý do “boom hàng” của “thượng đế”

52

Vui tay đặt hàng trên mạng đến khi giao hàng thì lại viện rất nhiều lý do hết sức bi hài để từ chối nhận hàng.

Lí do này có thể tạm chấp nhận được.
Đây đích thị là “thượng đế” trong truyền thuyết.
Thế này thì shipper nào dám đi giao hàng nữa.
Không giao được hàng là đúng thôi.
Không biết có còn nhớ mình là ai không nữa?
Khách hàng này lại vui tính quá rồi.
Thế sao còn đặt hàng làm chi?
Chỉ chậm một bước thôi mà.